โบนัสแนะนำเพื่อน รับ 500 บาท/หัว!

โบนัสแนะนำเพื่อน รับ 500 บาท/หัว!

แนะนำทุกวัน รับได้ทุกวัน ไม่จำกัด
ข้อกำหนดและเงื่อนไขบังคับใช้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับย่อ

 1. โปรโมชั่น เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2567 เวลา 11:00 น. ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10:59 น.
 2. ผู้แนะนำที่มีสิทธิ์รับโบนัส ( “ผู้แนะนำ”) ต้องเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้
  1. บัญชีเดิมพันภายใต้สกุลเงินบาทไทย (THB),
  2. บัญชีเดิมพันยังมีการใช้งานเป็นปกติ
  3. ฝากเงินเล่นเองอย่างน้อย 250 บาทในเดือนนี้
  4. มีการฝากสะสมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันอย่างน้อย 1,000 บาท
 3. เพื่อนที่แนะนำมา ( “เพื่อน” ) ต้องเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
  1. ไม่เคยมีบัญชีเดิมพันกับ 188BET มาก่อน
  2. เพิ่งเปิดบัญชีเดิมพันนี้เป็นครั้งแรก
  3. บัญชีเดิมพันภายใต้สกุลเงินบาทไทย (THB),
  4. ฝากเงินครั้งเดียวหรือสะสมอย่างน้อย 500 บาท
 4. ผู้แนะนำสามารถส่งแจ้งขอรับโบนัสแนะนำเพื่อน ผ่านกล่องข้อความ ภายในเวลา 3 วัน หลังจากเพื่อนผ่านเงื่อนไขด้านบน ด้วยข้อมูลดังนี้ :
  1. หัวข้อจดหมาย : โบนัสแนะนำเพื่อน
  2. ข้อความของคุณ : ยูสเซอร์เนมของผู้แนะนำ และยูสเซอร์เนมของเพื่อน
 5. โบนัสแนะนำเพื่อนที่ได้รับต้องมียอดเล่น/ยอดเทิร์นสะสมเป็น 6 เท่า ก่อนแจ้งถอน
 6. ข้อกำหนดและเงื่อนไขแบบเฉพาะเจาะจง จะนำมาใช้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขแบบเฉพาะเจาะจง

 1. โปรโมชั่น เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2567 เวลา 11:00 น. ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10:59 น. (เวลาไทย) (“ระยะเวลาโปรโมชั่น”)
 2. ผู้แนะนำที่มีสิทธิ์รับโบนัส ( “ผู้แนะนำ”) ต้องเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้
  1. บัญชีเดิมพันภายใต้สกุลเงินบาทไทย (THB),
  2. บัญชีเดิมพันยังมีการใช้งานเป็นปกติ
  3. ฝากเงินเล่นเองอย่างน้อย 250 บาทในเดือนนี้
  4. มีการฝากสะสมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันอย่างน้อย 1,000 บาท
 3. เพื่อนที่แนะนำมา (“เพื่อน”) ต้องเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้  
  1. ไม่เคยมีบัญชีเดิมพันกับ 188BET มาก่อน
  2. เพิ่งเปิดบัญชีเดิมพันนี้เป็นครั้งแรก
  3. ภายใต้สกุลเงินบาทไทย (THB)
  4. ฝากเงินครั้งเดียวหรือสะสมอย่างน้อย 500 บาท
  5. หากมีการร้องขอตรวจสอบยืนยันตัวตนใด ต้องกระทำให้เสร็จสิ้นเสียก่อน
 4. ผู้แนะนำ จะได้รับโบนัสมูลค่า  500 บาท 
 5. ผู้แนะนำสามารถส่งแจ้งขอรับโบนัสแนะนำเพื่อน ผ่าน กล่องข้อความ ภายในเวลา 3 วัน หลังจากเพื่อนผ่านเงื่อนไขด้านบน ด้วยข้อมูลดังนี้ :
   1. หัวข้อจดหมาย : โบนัสแนะนำเพื่อน
   2. ข้อความของคุณ : ยูสเซอร์เนมของผู้แนะนำ และ ยูสเซอร์เนมของเพื่อน
 6. หากผู้แนะนำไม่ส่งเรื่องขอรับโบนัส ภายในเวลา 3 วัน ให้ถือว่าสละสิทธิ์
 7. กรณีแจ้งรับโบนัสซ้ำชื่อเพื่อนคนเดียวกัน ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ที่แจ้งรับเป็น คนแรก ได้รับโบนัสไป
 8. เพื่อน สามารถเป็นผู้แนะนำได้เช่นกัน หากทำเงื่อนไขของผู้แนะนำสำเร็จ
 9. โบนัสจะถูกปรับให้ผู้แนะนำภายในเวลา 7 วัน
 10. โบนัสต้องมียอดเล่น/ยอดเทิร์นสะสมเป็น 6 เท่า ภายในเวลา 90 วัน ก่อนแจ้งถอน มิเช่นนั้นโบนัสจะถูกเรียกคืน
 11. เริ่มนับยอดเล่น/ยอดเทิร์น หลังจากปรับยอดโบนัสแล้วเท่านั้น
 12. ยอดเล่น/ยอดเทิร์น จะนับเฉพาะบิลเดิมพันที่มีผลเป็น แพ้/ชนะ และราคาคูณที่ 0.75 แบบเอเชีย หรือ 1.75 แบบยูโรขึ้นไปเท่านั้น
 13. หากยอดเดิมพันคงเหลือในบัญชีเดิมพันต่ำกว่า 50 บาท และไม่มีบิลค้าง ให้ถือว่าการทำยอดเล่นสะสมที่ร้องขอจากโปรโมชั่นนี้สิ้นสุดลง
 14. โบนัสนี้ เมื่อปรับยอดแล้ว ไม่ สามารถยกเลิกได้
 15. 188BET ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข/ยกเลิกโปรโมชั่นได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
 16. 188BET เป็นผู้ตัดสินใจในโปรโมชั่นนี้แต่เพียงผู้เดียว
 17. ข้อกำหนดและเงื่อนไขแบบทั่วไป ของ 188BET จะนำมาใช้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่นนี้สร้างโดยทีมงานผู้ให้บริการ, Cube Limited(“Cube”) ผู้ออกแบบและดูแล www.188BET.com (“เว็บไซต์”) เมื่อท่านตัดสินใจเข้าร่วมโปรโมชั่น ทางเราจะถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขแบบเฉพาะเจาะจง และ ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปอย่างสมบูรณ์ และหากมีความแตกต่างของเนื้อหาในข้อกำหนดและเงื่อนไขแบบเฉพาะเจาะจงและทั่วไประหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ยึดถือข้อกำหนดในฉบับภาษาอังกฤษเป็นที่สิ้นสุด ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุง เงื่อนไขของโปรโมชั่นได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ผู้ให้บริการได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีสำนักงานอยู่ที่ กราวด์ ฟลอร์, เซนต์ จอร์จ คอร์ท ถนน อัพเปอร์ เชิร์ช ดักลาส, ไอส์ออฟแมน IM1 1EE.

อัพเดตล่าสุด: 29/12/2023 12:46:14